ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Thera-Be | Κωνσταντίνος Βασιλείου
1344
page-template-default,page,page-id-1344,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

 

Οι Κοινωνικές Ιστορίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθούν άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) να κατανοούν καλύτερα μικρές διαφορές στην διαπροσωπική επικοινωνία για να μπορούν να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά και με το κατάλληλο ύφος σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Είναι ένα εργαλείο κοινωνικής μάθησης που υποστηρίζει την ασφαλή και ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ γονέων, επαγγελματιών και ατόμων με αυτισμό όλων των ηλικιών.

 

Οι Ιστορίες χρησιμοποιούνται για να εκπαιδεύσουν αλλά και να επαινέσουν επιθυμητές συμπεριφορές. Μπορούν να ειπωθούν/ γραφτούν/ αξιοποιηθούν από διάφορους επαγγελματίες, όπως παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς ή σχολικούς ψυχολόγους.

 

Στόχος είναι η μετάδοση πληροφοριών, η οποία συχνά πραγματοποιείται μέσω της περιγραφής γεγονότων που σχετίζονται με το θέμα. Σημαντικό είναι μέσα στην Ιστορία να αναφέρεται και ο λόγος που πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη συμπεριφορά. Μια Κοινωνική Ιστορία περιγράφει με ακρίβεια ένα πλαίσιο, μία δεξιότητα, ένα επίτευγμα ή μία έννοια σύμφωνα με 10 καθοριστικά κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια καθοδηγούν την έρευνα Ιστορίας, την ανάπτυξη και την εφαρμογή για να διασφαλίσουν μια υποστηρικτική ποιότητα και της μορφής και του περιεχομένου της γλώσσας, με μαθησιακή εμπειρία που είναι περιγραφική, ουσιαστική και σωματικά, κοινωνικά και συναισθηματικά ασφαλής για το παιδί, τον έφηβο ή τον ενήλικα με αυτισμό.

 

Για την συγγραφή και σύνταξη των Κοινωνικών Ιστοριών χρησιμοποιούνται 7 τύποι προτάσεων:
• Περιγραφικές προτάσεις, στις οποίες τονίζονται οι λεπτομέρειες “ποιός, τι, πού και γιατί”, καθιστώντας το αναγνωρίσιμο και ευκολότερο για το άτομο να συσχετιστεί με το πότε πραγματικά συμβαίνει μια κατάσταση.
• Καθοδηγητικές προτάσεις, όπου συμπεριλαμβάνονται οδηγίες για το πως το άτομο πρέπει να ανταποκρίνεται κατάλληλα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.
• Προτάσεις προοπτικής, στις οποίες περιγράφονται οι πιθανές απαντήσεις ή τα συναισθήματα του ατόμου σε μία δεδομένη στιγμή.
• Καταφατικές προτάσεις, δηλώνουν μία κοινή γνώμη. Δίνεται έμφαση στα σημαντικά σημεία μέσα από την αναφορά σε έναν κανόνα που το άτομο πρέπει να κατανοήσει.
• Προτάσεις συνεργασίας, στις οποίες περιγράφονται οι ενέργειες ή η πιθανή βοήθεια των ανθρώπων γύρω από το άτομο με βάση την απάντησή του στην κατάσταση.
• Προτάσεις ελέγχου, όπου περιλαμβάνονται ενέργειες ή απαντήσεις που δημιουργούνται από το άτομο, με σκοπό να θυμηθεί στρατηγικές που λειτουργούν γι ‘αυτό.
• Μερικές προτάσεις, σε αυτές τις προτάσεις ενθαρρύνεται η μαντεψιά από το άτομο για το επόμενο βήμα. Αυτό συχνά αντιπροσωπεύεται με ένα κενό στην ιστορία.

 

Οι Κοινωνικές Ιστορίες βοηθούν τα άτομα να μάθουν να φροντίζουν τον εαυτό τους, να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, να κατανοούν τόσο την δική τους συμπεριφορά όσο και των άλλων, να κατανοούν συναισθήματα και να τα αντιμετωπίζουν (π.χ. θλίψη, θυμό,κλπ), να αντιμετωπίζουν διάφορες αλλαγές και μεταβάσεις της καθημερινής ζωής, να ενισχύουν τις σωστές και αποδεκτές συμπεριφορές, να μάθουν να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και να παίζουν με άλλους, να κάνουν και να διατηρούν φιλίες, καθώς και να συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες.

 


https://carolgraysocialstories.com/social-stories/what-is-it/