ΑΓΓΙΞΕ & ΠΕΣ - Thera-Be | Κωνσταντίνος Βασιλείου
1346
page-template-default,page,page-id-1346,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

ΑΓΓΙΞΕ & ΠΕΣ

 

Η μέθοδος Phoneme Touch and Say αναπτύχθηκε από την Jill Hicks, λογοπαθολόγο στον Καναδά και μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα Ελληνικά από την λογοπαθολόγο Κωτσοπούλου Αγγελική. Η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα σύστημα χειρονομιών που η κάθε μια αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο φώνημα. Η κάθε χειρονομία βασίζεται στον τρόπο, τόπο και ηχηρότητα του φωνήματος και παρουσιάζει την οπτική, απτική και κιναισθητική αναπαράσταση του. Η μέθοδος Phoneme Touch and Say είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε παιδιά µε σοβαρή Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Δυσπαξία, Νοητική υστέρηση, Μαθησιακές Δυσκολίες και άλλες διαταραχές. Επίσης, η μέθοδος βρίσκει εφαρμοιγή σε ενήλικες με επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας (π.χ. Αφασία).

 

Η επιτυχία της μεθόδου Phoneme Touch and Say οφείλεται στην απλή και ενστικτώδη φύση των χειρονομιών. Οι χειρονομίες προσθέτουν μια σημαντική οπτική πληροφορία επιπρόσθετα της ακουστικής κι έτσι επιτρέπουν στο παιδί να ακούσει, να δει και να αισθανθεί τους ήχους της ομιλίας, μαθαίνοντας την ακριβή κίνηση που απαιτείται για κάθε φώνημα. Επιπροσθέτως, με τις χειρονομίες αυτές, γίνονται πιο ξεκάθαρες για το παιδί οι διαφορές μεταξύ των φωνημάτων, γεγονός που διευκολύνει την διάκριση ειδικά αυτών με παρόμοιες ακουστικές δεξιότητες. Η χρήση των χειρονομιών αυτών ενισχύει σημαντικά την μνήμη εργασίας και την ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών και χρησιμοποιείται µε επιτυχία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής στην προσχολική και σχολική ηλικία.


http://www.learninglanguagetogether.com/index.html?tab=about&target=PTS-plug.htm&currency=CAD