ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - Thera-Be | Κωνσταντίνος Βασιλείου
211
page-template-default,page,page-id-211,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Συμβουλευτική αναφέρεται στη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του ψυχοθεραπευτή  και του ατόμου ή των ατόμων που απευθύνονται σε αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, συναισθηματικά, πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα. Γενικός στόχος είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν με σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, περισσότερο ικανοποιητική και ολοκληρωμένη ζωή, τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας.

 

Ειδικά, η Συμβουλευτική γονέων αναφέρεται στη συνεργασία των γονέων με έναν ψυχοθεραπευτή με σκοπό να βοηθήσουν στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους, στοχεύοντας στη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης και  συμπεριφοράς του. Συγκεκριμένα, οι συνεδρίες Συμβουλευτικής στοχεύουν:

  • στη βελτίωση  της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια
  • στην ενίσχυση της έκφρασης
  • στη συναισθηματική ωρίμανση
  • στη διαχείριση του άγχους
  • στην επεξεργασία και διαχείριση επώδυνων βιωμάτων και συναισθημάτων