ΠΛΑΣΗ - Thera-Be | Κωνσταντίνος Βασιλείου
1380
page-template-default,page,page-id-1380,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

ΠΛΑΣΗ

 

Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ) (Βογινδρούκας, Χελάς 2014) είναι ένα δομημένο αξιολογητικό εργαλείο κατάλληλο για παιδιά από 8 έως 16 ετών και αξιολογεί τις γλωσσικές, ακαδημαϊκές και μεταγλωσσικές ικανότητες. Ο στόχος του είναι η αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο εξεταζόμενος με σκοπό την δόμηση ενός αποτελεσματικού θεραπευτικού προγράμματος.

 

 

Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που επισκέπτονται Λογοθεραπευτή αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη γλωσσική ανάπτυξη, η οποία μπορεί να επηρεάζει τη μαθησιακή επίδοση και τη γνωστική εξέλιξη σε σημαντικό βαθμό. Η διαφοροδιάγνωση των γλωσσικών δυσκολιών από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές είναι προτεραιότητα του θεραπευτή. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του ΠΛΑΣΗ, αλλά και σε συνδυασμό με άλλα αξιολογητικά εργαλεία, επιτρέπουν την επιλογή των καταλληλότερων θεραπευτικών τεχνικών με στόχο τη μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας του παιδιού.

 

 

Το ΠΛΑΣΗ είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει τεχνικές αξιολόγησης και παρέμβασης με βάση τη λειτουργία της γλώσσας στη μαθησιακή διαδικασία και να προσφέρει διαφοροδιαγνωστικές τεχνικές για τη διάκριση των αναπτυξιακών δυσκολιών που μπορεί να επηρεάζουν την κατάκτηση μαθησιακών σταδίων. Έτσι, εκπαιδεύει τους θεραπευτές στον σχεδιασμό του μαθησιακού προφίλ του μαθητή με δυσκολίες μάθησης καθώς επίσης και στον κατάλληλο θεραπευτικό σχεδιασμό.


https://ieel.gr/