ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Thera-Be | Κωνσταντίνος Βασιλείου
1388
page-template-default,page,page-id-1388,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους έκφρασης ενός παιδιού είναι η ζωγραφική, ή αλλιώς το ιχνογράφημα. Έχει συνδεθεί με την αποτύπωση της προσωπικότητας και των συναισθημάτων του παιδιού, καθώς θεωρείται ότι οι ζωγραφιές αντανακλούν τον εσωτερικό του κόσμο και απεικονίζουν στοιχεία που αφορούν στην ψυχολογική του κατάσταση, ενώ επίσης έχει γίνει εκτενής σύνδεση με την νοητικό του επίπεδο και τη γνωστική ικανότητα. Η μορφή του ιχνογραφήματος των παιδιών ακολουθεί μια εξελικτική πορεία και αλλάζει μορφή με βάση 4 ευδιάκριτα στάδια που κυμαίνονται από την ηλικία των 18 μηνών έως την εφηβεία. Έτσι, η ανάλυση του παιδικού ιχνογραφήματος είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους θεραπευτές, καθώς αναλύοντας το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί και τα χαρακτηριστικά του σχεδίου που έχει δημιουργήσει είναι σε θέση να βγάλουν συμπεράσματα για πολλούς τομείς αξιολόγησης.

 

Με βάση την ανάλυση της ζωγραφιάς του παιδιού ο θεραπευτής θα διαμορφώσει γνώμη ως προς την παρούσα ψυχολογική κατάσταση του παιδιού καθώς και κάποιες κύριες πλευρές της προσωπικότητας του. Το πού τοποθετείται η ζωγραφιά ενός παιδιού πάνω στο χαρτί, τα χρώματα που χρησιμοποιούνται καθώς και τα σχέδια που προτιμά θεωρείται ότι αναδεικνύουν και διευκολύνουν την κατανόηση της προσωπικότητας του. Επίσης, το ιχνογράφημα χρησιμοποιείται ως διαγνωστικό μέσο για τον βαθμό της πνευματικής «ωρίμανσης» του παιδιού και μέσω αυτού να καθοριστεί σε ένα σημείο η νοημοσύνη και νοητική του επάρκεια, η γνωστική κατάσταση και η γενικότερη συναισθηματική ανάπτυξη. Έτσι, μια εξέταση του ιχνογραφήματος, όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός ενός ανθρώπου, μπορεί να λειτουργήσει ανιχνευτικά για τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί.


https://en.wikipedia.org/wiki/Draw-a-Person_test