Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ - Thera-Be | Κωνσταντίνος Βασιλείου
268
page-template-default,page,page-id-268,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ

Η διαδικασία ξεκινά ήδη από το πρώτο τηλεφώνημα του ενδιαφερόμενου. Στόχος της πρώτης επικοινωνίας είναι η αδρή γνωριμία μεταξύ του επιστημονικά υπεύθυνου και του ενδιαφερόμενου και η κατάθεση του αιτήματος από πλευράς ενδιαφερόμενου. Ο επιστημονικά υπεύθυνος προσπαθεί να αποσαφηνίσει το βασικό αίτημα ενώ θέτει ερωτήματα προκειμένου να συμπεριλάβει ή να αποκλείσει «κόκκινες σημαίες» οι οποίες παραπέμπουν ή όχι, σε συγκεκριμένη ομάδα διαταραχών. Η επικοινωνία αυτή κλείνει είτε με συμβουλευτική είτε με προγραμματισμό ραντεβού εκ του σύνεγγυς. Το πρώτο ραντεβού μπορεί να πάρει είτε την μορφή Ανίχνευσης είτε τη μορφή Λήψης Ιστορικού ανάλογα το αίτημα των συνοδών/κηδεμόνων ή του ίδιου του ενδιαφερόμενου. Το πρώτο, αποτελεί σύντομη διαδικασία (περίπου μίας ώρας) κατά την οποία ο κλινικός θα εντοπίσει τους βασικούς τομείς που θίγονται στο παιδί ή τον ενήλικα. Προτείνεται για τις οικογένειες που διχάζονται σχετικά με την ύπαρξη διαταραχής και την αναγκαιότητα εκκίνησης ειδικών θεραπειών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εκεί θα κρίνουν οι συνοδοί/κηδεμόνες ή ο ενδιαφερόμενος εάν θέλουν να συνεχίσουν σε πλήρη Αξιολόγηση. Το δεύτερο αποτελεί το αρχικό βήμα της διαδικασίας της Αξιολόγησης, διαρκεί περίπου 1-1.5 ώρα και απαιτεί εκτενή συζήτηση επάνω στο ιστορικό και τις ανησυχίες των συνοδών/κηδεμόνων/ενδιαφερόμενου με τον επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου. Προτείνεται σε οικογένειες που θέλουν να ακολουθήσουν ολόκληρη τη διαδικασία της Αξιολόγησης προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα της φύσης της δυσκολίας και πλήρη συμβουλευτική. Εκεί θα καθοριστεί και το πλάνο της διαδικασίας Αξιολόγησης καθώς και η ειδικότητα που απαιτείται για την Αξιολόγηση αυτή. Σε επόμενο ραντεβού γίνεται η αξιολόγηση του ατόμου, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία έως τρεις συνεδρίες ανάλογα τη φύση της δυσκολίας, ενώ συμμετέχουν όποιες ειδικότητες κρίνεται απαραίτητο. Η διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να γίνει μέσα από παρατήρηση, με χρήση άτυπων δοκιμασιών αλλά και σταθμισμένων αξιολογητικών εργαλείων, ερωτηματολογίων και τεστ. Επιπλέον αξιολογητικά στοιχεία συλλέγονται συνήθως από ορισμένες διαγνωστικές εξετάσεις (π.χ. ακοόγραμμα, έλεγχος όρασης, γενετικές εξετάσεις) τις οποίες οι κηδεμόνες/συνοδοί συγκεντρώνουν έπειτα από παραπομπή του επιστημονικά υπεύθυνου. Η επιστημονική ομάδα, σε δεύτερο χρόνο έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα που εμπλέκονται με τον ενδιαφερόμενο (παιδαγωγούς, ιατρούς, συγγενείς, άλλους θεραπευτές) έπειτα από συνεννόηση και συγκατάθεση των κηδεμόνων/συνοδών/ενδιαφερόμενου. Έτσι, συμπληρώνεται η κλινική εικόνα και εξάγονται συμπεράσματα αξιολόγησης. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία Αξιολόγησης, γίνεται εκτενής ενημέρωση των κηδεμόνων/συνοδών/ενδιαφερόμενου και συζήτηση μαζί τους για τη φύση της δυσκολίας. Έπειτα προτείνονται θεραπευτικοί στόχοι και θεραπευτικό πρόγραμμα που είναι σύμφωνο με τις ανάγκες του ατόμου τη δεδομένη στιγμή.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης συνεργαζόμαστε στενά με την οικογένεια, ανταλλάσσουμε πληροφορίες για την πρόοδο του ατόμου υπό θεραπεία ενώ οι κηδεμόνες/συνοδοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στη θεραπευτική διαδικασία είτε μέσω παρατήρησης της συνεδρίας είτε μέσω εξατομικευμένων οδηγιών για οικιακή χρήση. Επιπλέον συνεχίζει η επικοινωνία με άλλους ειδικούς ή άτομα ενδιαφέροντος του θεραπευόμενου όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Την ίδια περίοδο, τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας πραγματοποιούν συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, στις οποίες συζητούνται πιθανοί προβληματισμοί καθώς και η εξέλιξη του θεραπευόμενου, προκειμένου να ληφθούν κλινικές αποφάσεις ή να διαμορφωθεί το πρόγραμμα θεραπείας κατάλληλα. Επιπλέον, εν μέσω θεραπείας και ανά διαστήματα (περί των 6 μηνών) επαναξιολογούνται οι δεξιότητες του θεραπευόμενου και επικοινωνούνται στην οικογένεια σε αντίστοιχο ραντεβού. Εκεί λαμβάνονται από κοινού αποφάσεις για την θεραπευτική πορεία και επικοινωνούνται τυχόν απορίες από πλευράς της οικογένειας. Όταν ολοκληρωθεί το θεραπευτικό πρόγραμμα, γίνεται η τελική αξιολόγηση του θεραπευόμενου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αποκατάσταση των δυσκολιών καθώς και η επίτευξη των θεραπευτικών στόχων, που είχαν τεθεί κατά την αρχική αξιολόγηση. Επίσης, οι θεραπευτές δίνουν συμβουλευτική στην οικογένεια για την πορεία του παιδιού/ενήλικα ενώ μπορεί να δοθεί ραντεβού επαναξιολόγησης (6 μήνες ή 1 έτος έπειτα) προκειμένου να αποσαφηνιστεί η σταθερή αυτόνομη πορεία του ατόμου. Τόσο κατά τη λήξη όσο και καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας, τα μέλη της οικογένειας ενθαρρύνονται να επικοινωνούν ανά πάσα στιγμή τους προβληματισμούς τους προκειμένου να διατηρηθεί σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας.