Α’ Τεστ - Thera-Be | Κωνσταντίνος Βασιλείου
1998
page-template-default,page,page-id-1998,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Α’ Τεστ

 

Συχνά ερωτήσεις όπως «Είναι το παιδί μου έτοιμο να πάει στην Α’ Δημοτικού;», «Θα μπορεί να γράφει και να διαβάζει;», «Θα τα καταφέρει;» απασχολούν την πλειονότητα των γονέων. Είναι γνωστό ότι η έναρξη της σχολικής φοίτησης στην Α’ δημοτικού αποτελεί σημαντική  επιτυχία για κάθε νέο μαθητή. Σηματοδοτεί  όχι μόνο την σχολική του εξέλιξη, αλλά και την συναισθηματική του υγεία. Με τη χορήγηση του πρότυπου πολυθεματικού Α’ ΤΕΣΤ ελέγχεται κατά πόσο ένα παιδί που τελειώνει το νηπιαγωγείο είναι ώριμο, μαθησιακά έτοιμο και εξοπλισμένο με τις απαραίτητες δεξιότητες για να αρχίσει το σχολείο του με επιτυχία. Το Α’ ΤΕΣΤ είναι το πρώτο Ελληνικό Τεστ Ανίχνευσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας που σταθμίστηκε εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα σε πληθυσμό 2.000 παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα απλό, ευχάριστο και σύντομο προληπτικό τεστ που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, τα οποία θα παρακολουθήσουν την τάξη της πρώτης δημοτικού. Μελετήθηκε και δημιουργήθηκε  με σκοπό να προληφθούν οι Μαθησιακές Δυσκολίες που πιθανόν να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στην ομιλία, στη σύνθετη και συγκριτική σκέψη, στη γραφή, στην προσοχή και στη συμπεριφορά. Μέσω της αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας συνεπώς, θα προληφθεί η σχολική αποτυχία με όλες τις επακόλουθες κοινωνικές και συναισθηματικές διαταραχές (π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση, απόρριψη του σχολείου, αρνητική θέση για την μάθηση, διαταραχές συμπεριφορές, σχολική αποτυχία).

 

 

Επομένως είναι φανερό, ότι η μαθησιακή ικανότητα είναι μία σύνθετη λειτουργία που περιλαμβάνει πολλές επιμέρους ικανότητες. Θα πρέπει λοιπόν, και το τεστ να περιλαμβάνει επιμέρους κλίμακες που θα αξιολογούν τις πολλές αυτές διαφορετικές ικανότητες. Όλες μαζί θα καθορίσουν την δυνατότητα του παιδιού να ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα με επιτυχία. Το προφίλ ενός μαθητή για να προσομοιάζει σε αυτό της σχολικής αποτυχίας, θα πρέπει να πληροί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

  • Δυσκολία προετοιμασίας των μαθημάτων για την επόμενη μέρα.
  • Δυσκολία στη μνήμη (π.χ. κανόνες ορθογραφίας).
  • Δυσκολία στην αντιγραφή (π.χ. δυσγραφικό, δυσανάγνωστο γραπτό).
  • Δυσκολία στην ανάγνωση (π.χ. συλλαβική ανάγνωση, παύσεις).
  • Δυσκολία στα μαθηματικά και συγκεκριμένα στην κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών.

 

Βάσει των παραπάνω, το Α΄ ΤΕΣΤ ελέγχει :

 

 • Σχολική Ετοιμότητα, η οποία περιλαμβάνει 7 κλίμακες αξιολόγησης γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων. Οι κλίμακες που καλείται να χειριστεί το παιδί φέρουν γλωσσικό (3 λεκτικές κλίμακες) και οπτικοακουστικό φορτίο (4 πρακτικές κλίμακες) και είναι οι εξής: κριτική ικανότητα, γλωσσικές αναλογίες, πρώιμη αφαιρετική σκέψη, οπτικό-κινητικός συντονισμός, οπτική αντίληψη, αδρή κινητικότητα, ακολουθίες. Συγκεκριμένα:
 • Υπερκινητικότητα / Διάσπαση προσοχής
 • Συμπεριφοράκατά την εξέταση

 

Το Α’ Τεστ πραγματοποιείται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους Παιδιάτρους και Ειδικούς Θεραπευτές που είναι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του παραπάνω εργαλείου. Οι Ειδικοί Θεραπευτές που βοηθούν στη σχολική ετοιμότητα και οργάνωση των εν δυνάμει μαθητών είναι οι ακόλουθοι: Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγοι-Ψυχοθεραπευτές και δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής.


atest.gr